Web Mail | RTI | BE-CIP | Contact Us | Election Commission of India | Voter Helpline |English

 

ବିକ୍ରି

ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁହାପଥର, କ୍ରୋମପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଦି ଇ-ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଖରିଦ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଲୁହାପଥର ଫାଇନ୍ସ ଓ ୩୫% ଏମ୍‍.ଏନ୍‍ରୁ କମ୍‍ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପଥର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଲୁହାପଥର ଏବଂ ପଡି ରହିଥିବା ଆଉକିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ କାରଖାନାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିଗତ ୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ଓ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।