Web Mail | RTI | BE-CIP | Contact Us | Election Commission of India | Voter Helpline |English

 

ଇନକୁଂବେନସି ଚାର୍ଟ ଅଫ ଚେୟାରମେନ
SlNo. Name Period
From To
ଶ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର , ଆଇସିଏସ୍ 28.05.1956 02.10.1956
ଶ୍ରୀ ଡ଼ି. ସାନ୍ଦିଲ୍ୟ , ଆଇଆରଏସ 03.10.1956 29.06.1958
ଶ୍ରୀ ଏନ୍.କେ. କଶ୍ୟପ , ଆଇସିଏସ୍ 30.06.1958 05.01.1962
ଶ୍ରୀ ଏସ୍.କେ. ଘୋଷ 06.01.1962 10.01.1967
ଶ୍ରୀ କେ.ଏସ୍. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ, ଆଇଏଏସ୍ 11.01.1967 12.05.1967
ଶ୍ରୀ ଏନ୍.ଏମ୍. ପଟନାୟକ, ଆଇଏଏସ୍ 12.05.1967 30.04.1970
ଶ୍ରୀ ୟୁ.ସି.ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଇଏଏସ୍ 11.05.1970 23.10.1970
ଶ୍ରୀ ଏ.ଏଲ୍.ନାୟାର, ଆଇଏଏସ୍ 23.10.1970 28.05.1975
ଶ୍ରୀ ପି.ଏସ୍. ହବିବ ମହମ୍ମଦ, ଆଇଏଏସ୍ 28.05.1975 19.09.1977
୧0 ଡ଼ଃ.ଭେଙ୍କଟରମଣ, ଡି.ଏଲ୍ଆଟିଟି, ଆଇଏଏସ୍ 19.09.1977 19.02.1979
୧୧ ଶ୍ରୀ ଏ.ଏଲ୍.ନାୟାର, ଆଇଏଏସ୍ 19.02.1979 28.12.1979
୧୨ ଶ୍ରୀ କେ.ଏସ୍. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ, ଆଇଏଏସ୍ 28.12.1979 25.02.1980
୧୩ ଶ୍ରୀ ଭି.ନାଟରାଜନ୍,ଆଇଏଏସ୍ 25.02.1980 07.04.1981
୧୪ ଶ୍ରୀ ଏଲ୍.ଆଇ.ପରିଜା, ଆଇଏଏସ୍ 07.04.1981 18.11.1981
୧୫ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଆଇଏଏସ୍ 18.11.1981 31.10.1982
୧୬ ଶ୍ରୀ ଆର୍.ଏନ୍.ଦାଶ, ଆଇଏଏସ୍ 31.10.1982 24.01.1986
୧୭ ଶ୍ରୀ ପି.କେ. ମିଶ୍ର, ଆଇଏଏସ୍ 24.01.1986 09.05.1986
୧୮ ଶ୍ରୀ ଏ.ଆର୍.ନନ୍ଦ, ଆଇଏଏସ୍ 09.05.1986 01.09.1986
୧୯ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମହାନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ 01.09.1986 17.12.1986
୨0 ଶ୍ରୀ ଏ.ଆର୍.ନନ୍ଦ, ଆଇଏଏସ୍ 17.12.1986 01.09.1989
୨୧ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ସୋମ, ଆଇଏଏସ୍ 01.09.1989 22.01.1990
୨୨ ଶ୍ରୀ ଜେ.କେ. ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଇଏଏସ୍.ସିଏମ୍ ଡି 22.01.1990 25.10.1991
୨୩ ଶ୍ରୀ ୟୁ.ଏସ୍. ଭାଟିଆ, ଆଇଏଏସ୍ 25.10.1991 11.04.1995
୨୪ ଶ୍ରୀ ବି.କେ.ପଟନାୟକ,ଆଇଏଏସ୍, ସିଏମଡି 11.04.1995 09.10.1995
୨୫ ଶ୍ରୀ ପି.କେ. ମିଶ୍ର, ଆଇଏଏସ୍ 09.10.1995 22.07.1997
୨୬ ଶ୍ରୀ ଏସ୍.ଏମ୍.ପଟନାୟକ, ଆଇଏଏସ୍ 22.07.1997 14.10.1999
୨୭ ଶ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ପୁରକୈତ୍, ଆଇଏଏସ୍ 14.10.1999 31.03.2001
୨୮ ଶ୍ରୀ ୟୁ.ଏସ୍.ଭାଟିଆ, ଆଇଏଏସ୍ 03.04.2001 30.05.2003
୨୯ ଶ୍ରୀ ଏସ୍.ସି.ହୋତା, ଆଇଏଏସ୍ 02.06.2003 20.09.2004
୩0 ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ, ଆଇଏଏସ୍ 20.09.2004 01.08.2006
୩୧ ଶ୍ରୀ ଏଲ୍.ଏନ୍.ଗୁପ୍ତା, ଆଇଏଏସ୍ 01.08.2006 30.04.2007
୩୨ ଶ୍ରୀ ୟୁ.ପି.ସିଂହ, ଆଇଏଏସ୍ 30.04.2007 29.02.2008
୩୩ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଦଲୱାଇ, ଆଇଏଏସ୍ 29.02.2008 21.04.2010
୩୪ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା,ଆଇଏଏସ୍ 24.04.2010 03.05.2012
୩୫ ଶ୍ରୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଆଇଏଏସ୍,ସିଏମଡି 03.05.2012 27.08.2014
୩୬ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍ 27.08.2014 13.01.2015
୩୭ ଶ୍ରୀ ଆର୍.କେ.ଶର୍ମା, ଆଇଏଏସ୍ 13.01.2015 22.03.2016
୩୮ ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ ଚୋପ୍ରା, ଆଇଏଏସ୍ 22.03.2016 28.10.2020
୩୯ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଆଇଏଏସ୍ 28.10.2020 02.08.2021
୪0 ଶ୍ରୀ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ଆଇଏଏସ୍ 02.08.2021