Web Mail | RTI | BE-CIP | Contact Us | Election Commission of India | Voter Helpline |English

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୫୧ ତା ୧୬/୧୦/୨୦୨୦ରିଖ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳକ (ଖଣି), ଇ-୩ ପଦବୀ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା-୫୧ ତା ୧୬/୧୦/୨୦୨୦ରିଖ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳକ (ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା), ଇ-୩ ପଦବୀ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଭୂତତ୍ତ୍ଵ),ଇ-୭ ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଉପ-ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ), ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ( ବିକ୍ରୟ ଓ ବିପଣନ) ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣର ଶେଷ ତାରିଖ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ବଦ୍ଧରେ ବିଜ୍ଞାପନର ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ୫୫/ଓ.ଏମ୍.ସି/୨୧, ତା୨୨.୦୪.୨୦୨୧ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ୫୬/ଓ.ଏମ୍.ସି/୨୧, ତା୨୮.୦୪.୨୦୨୧ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ (Executives)ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସହାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର | || କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା । || କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା । || କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା । || ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଯାଞ୍ଚ :- କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା (ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୪୬/ ଓ.ଏମ୍.ସି./ ୨୦୨୦, ତା୨୬.୦୨.୨୦୨୦) । || ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ବୈଦ୍ୟୁତୀୟ),ଇ-୫ ଗ୍ରେଡ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(କାର୍ମିକ), ଇ-୪ ଗ୍ରେଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ।ତା ୨୫.୦୩.୨୦୨୧ ରିଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ସି.ପି.ଟି.) ପାଇଁ ଇ-ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର । || କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ସି.ପି.ଟି.) ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଚନ ପତ୍ର (Letter of undertaking) ଓ ଲେଖକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆତ୍ମ-ଘୋଷଣା ପତ୍ର (self-declaration for using of scribe) ଫର୍ମାଟ । || ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୫୪/ଓ.ଏମ୍.ସି./୨୦୨୧, ତା ୦୮/୦୧/୨୦୨୧ରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଉପ-ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ), ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଯାନ୍ତ୍ରୀକ), କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦ୍ୟୁତୀୟ), କନିଷ୍ଠ ସେବିକା ଓ କନିଷ୍ଠ ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି । ସନ୍ଦର୍ଭ (Ref.–ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୪୬/ଓ.ଏମ୍.ସି., ତା୨୬.୦୨.୨୦୨୦ । || ତା୨୫.୦୩.୨୦୨୧ରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସହାୟକ ପଦବୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ସି.ପି.ଟି.) । || କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସହାୟକ (Jr.Exec.Asst.) ପଦବୀରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (CPT) ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା । || କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ), କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦ୍ୟୁତୀୟ), କନିଷ୍ଠ ସେବିକା (Jr.Nurse) ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଯାଞ୍ଚ (document verification) ପାଇଁ ସମ୍ଭାବିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ପରିଚାଳକ (କାର୍ମିକ) ଏବଂ ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ) ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଭୂତତ୍ତ୍ଵ) ପଦବୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୪୮/ଓ.ଏମ୍.ସି./୨୦୨୦, ତା୯/୭/୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ (କାର୍ମିକ),ଇ-୪ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ||ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୪୮/ଓ.ଏମ୍.ସି./୨୦୨୦, ତା୯/୭/୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ବିଦ୍ୟୁତୀୟ), ଇ-୫ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ଭୂତତ୍ତ୍ଵ), ଇ-୭ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀର ବ୍ୟକ୍ତଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ପରିଚାଳକ(କାର୍ମିକ), ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ), ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆଧାରରେ ଉପ-ପରିଚାଳକ(ଖଣି) ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶନାମା । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ପ୍ରବନ୍ଧକ(ଅର୍ଥ), ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ୍, ଡାକ୍ତରୀ ଅଧିକାରୀ-III, ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧକ(ଖଣି), ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଉପ-ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ ) ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ || ଓ.ଏମ୍.ସିରେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରବେଶ ସାକ୍ଷାତକାର (walk-in-interview) ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି । || ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୫୦/ଓ.ଏମ୍.ସି /୨୦୨୦, ତା ୨୮/୦୯/୨୦୨୦ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ ), ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ ପଦବୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । || ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୪୮/ଓ.ଏମ୍.ସି /୨୦୨୦, ତା ୦୯/୦୭/୨୦୨୦ ପ୍ରତିକୂଳରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର-୩, ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ ପଦବୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ||ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୪୮/ଓ.ଏମ୍.ସି /୨୦୨୦, ତା ୦୯/୦୭/୨୦୨୦ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପରିଚାଳକ (ଖନନ), ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ ପଦବୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ||ଅନ୍ ଲାଇନି ସି.ବି.ଟି. ପାଇଁ ଇ-ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଯେଉଁଟି ୮/୧୨/୨୦୨୦ରିଖରେ ସ୍ଥଗିତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୧/୧୨/୨୦୨୦ରିଖ ପାଇଁ ପୁନଃ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରଯାଇଥିଲା । || ଭାରତ ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ୮/୧୨/୨୦୨୦ ରିଖରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ ଲାଇନି ସି.ବି.ଟି.କୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବା ସମ୍ବଦ୍ଧରେ ସୂଚନା । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ୧୨୮ଟି ଅଣ-ନିର୍ବାହୀ (ନନ୍-ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ) ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍କୋର ସାମାନ୍ଵୀକରଣ ସୂତ୍ର / ସ୍କ୍ରାଇବ / ରିଡର ଫର୍ମ / ଲେଟର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଙ୍ଗ୍ , ଅନ୍-ଲାଇନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା କାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ୧୨୮ଟି ଅଣ-ନିର୍ବାହୀ (ନନ୍-ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନ୍-ଲାଇନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ୧୨୮ଟି ଅଣ-ନିର୍ବାହୀ ପଦବୀରେ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ (ସି.ବି.ଟି) ପାଇଁ ଇ-ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ୧୨୮ଟି ଅଣ-ନିର୍ବାହୀ ପଦବୀର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ (ସି.ବି.ଟି) ପାଇଁ ଇ-ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରର ପ୍ରକାଶନ ଓ ପ୍ରେରଣ ସମ୍ବଦ୍ଧିତ ସୂଚନା || ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧି ଠିକା ଆଧାରରେ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ) ଓ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (କାର୍ମିକ), ଇ-୭ ଗ୍ରେଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ୧୨୮ ଅଣ-ନିର୍ବାହୀ ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ (ସି.ବି.ଟି) । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ପ୍ରବନ୍ଧକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ || କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ( ବି.ଇ. ଟି.କ୍ୟୁ.ଏମ୍.) ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (କାନୁନୀ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକର || ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ମୁଲତବୀ ରଖିବା ସମ୍ବଦ୍ଧରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (କାନୁନୀ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକର || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକର || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକର || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଖନନ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକର || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ (ଖନନ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକର || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧି ଅନୁବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକର || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧିର ଅନୁବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନେଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ପେଷାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବ୍ୟାପାର ଉତ୍କର୍ଷତା /ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନ)ପଦବୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧି ଠିକା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଉପ-ପରିଚାଳକ(ବିଦ୍ୟୁତୀୟ) ଏବଂ ଉପ-ପରିଚାଳକ(ଯାନ୍ତ୍ରୀକ) ପଦବୀ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ବିଦ୍ୟୁତୀୟ) ଇ-୬ ଶ୍ରେଣୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅବଧି ଠିକା ଆଧାରରେ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଆଇଟି) ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଉପ-ପରିଚାଳକ (ଖଣି ଖନନ) ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ୍କାର । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ତଦାରଖକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନଙ୍କର ଅଂଶକାଳିକ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (କାର୍ମିକ), ଇ-୫ ବର୍ଗ ପଦବୀ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର । || ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୯/ଓ.ଏମ୍.ସି. ଓ ନଂ ୩୪/ ଓ.ଏମ୍.ସି. ଆଧାରରେ ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ବୈଦ୍ୟୁତୀୟ)ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ (କାର୍ମିକ) ପଦବୀରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ୍କାର । || ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୩୧, ତା ୩୧/୦୭/୨୦୧୯ରିଖ ଅନୁସାରେ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଉପ-ପରିଚାଳକ (ଇ-୨ ଶ୍ରେଣୀ ) ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୨୧ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବଦ୍ଧରେ ଅଧିସୂଚନା । || ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ (ବୈଦ୍ୟୁତୀୟ) ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ-III ପଦବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା । || ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ)/ଉପ-ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ)/ପରିଚାଳକ(କାର୍ମିକ)/ପରିଚାଳକ(ଭୂବିଜ୍ଞାନ) ଏବଂ ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ବୈଦ୍ୟୁତୀୟ) ପଦବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ଖନନ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀବର୍ଗଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(କାର୍ମିକ)ଓ ସହାୟକ- ପରିଚାଳକ (ସୁରକ୍ଷା) ପଦବୀ ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ଖନନ),ଉପ-ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ) ପଦବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (କାର୍ମିକ) ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ସି.ଏସ୍.ଆର୍. ପରାମର୍ଶଦାତା, ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ (କାର୍ମିକ) ଏବଂ ସହାୟକ ପରିଚାଳକ (ସୁରକ୍ଷା) ପଦବୀରେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର । || ତା ୨୫/୧୦/୨୦୧୯ରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ (ସି.ବି.ଟି)ର ଆପତ୍ତି/ଜିଜ୍ଞାସାଭିତ୍ତିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି | Applicant Login || ତା୨୫/୧୦/୨୦୧୯ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ (ସି.ବି.ଟି) ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ/ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆପତ୍ତି/ପ୍ରଶ୍ନ | Applicant Login || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇ.ଟି)ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି । || ବିତ୍ତ ପାହ୍ୟା (ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ୟାଡର୍‍) ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ବୈଧିକ (ଲିଗାଲ୍‍) ପାହ୍ୟାର ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନ କ୍ୟାଡରର ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଯାନ୍ତ୍ରୀକ, ବିଦ୍ୟୁତୀୟ, ସୁରକ୍ଷା ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ (ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୩୬ ତା୧୯/୧୦/୨୦୧୯) । || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ପ୍ରବନ୍ଧକର୍ତ୍ତା ପଦବୀ ( କାର୍ମିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା)ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ପ୍ରବନ୍ଧକର୍ତ୍ତା ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ପ୍ରବନ୍ଧକର୍ତ୍ତା - ପରିଚାଳକ (ଖଣି ଖନନ) ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତା୨୫.୧୦.୨୦୧୯ରିଖରେ ନକଲୀ ପରୀକ୍ଷଣ | Mock Test || କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ (ସି.ବି.ଟି) ପାଇଁ ସୁବିଧା କାଉଁଟର || କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ (ସି.ବି.ଟି) ପାଇଁ ଇ-ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ତା୨୫/୧୦/୨୦୧୯ରିଖରେ | Applicant Login || ଉପ-ପରିଚାଳକ(ଖଣି), ଉପ-ପରିଚାଳକ (ଯାନ୍ତ୍ରୀକ) ଏବଂ ଉପ-ପରିଚାଳକ (ବୈଦ୍ୟୁତିକ), ଇ-୨ ବର୍ଗ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ-୩୧/ଓ.ଏମ୍‍.ସି, ତା୩୧/୦୭/୨୦୧୯ । || କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶାନାମା || ସର୍ବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି. || ମାଇନିଂ ମେଟ୍‍ ଗ୍ରେଡ୍‍-୩ (ଖଣି ଖନନ ସହାୟକ ଗ୍ରେଡ୍‍-୩) ନିଯୁକ୍ତି. || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତା୧.୬.୨୦୧୯ ରିଖ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୬ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ-୩ (ଇ-୨ ବର୍ଗର) ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ଫୋରମ୍ୟାନ ବା ଅଧିକର୍ମୀ (ଖଣିଜ ଖନନ) ଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର । || ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ଆଇନ୍‍),ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ଯାନ୍ତ୍ରୀକ), ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(କାର୍ମିକ),ପରିଚାଳକ (ଯାନ୍ତ୍ରୀକ), ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ), ପରିଚାଳକ(କାର୍ମିକ) ଓ ଉପ ପରିଚାଳକ(ସିଭିଲ୍‍) ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି.,ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୮, ତା୧୧.୬.୨୦୧୯ ଆଧାରରେ ଆଡିସନାଲ୍‍ ଜେନେରାଲ୍‍ ମ୍ୟାନେଜର (ସିକ୍ୟୁରିଟି), ଇ-୬ ଗ୍ରେଡ୍‍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି.,ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ଆଧାରରେ ଫୋରମ୍ୟାନ୍‍ (ମାଇନିଂ), ମାଇନିଂ-ମେଟ୍‍ -୩ ଓ ସରଭେୟର୍‍ ପଦବୀ ପାଇଁ ତାକ୍ରାଳିକ ସାକ୍ଷାତକାର । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି.,ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୧ଟି ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍‍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ।  ଆପଲାୟ ଅନଲାଇନ || ଓ.ଏମ୍‍.ସି.,ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୬, ତା୧.୬.୨୦୧୯ ଆଧାରରେ ମେଡିକାଲ୍‍ ଅଫିସର୍‍-୩, ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୫, ତା୩୧.୧.୨୦୧୯ ଆଧାରରେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର୍‍(ମେକାନିକାଲ୍‍), ଇ-୪ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୫, ତା୩୧.୧.୨୦୧୯ ଆଧାରରେ ମ୍ୟାନେଜର୍‍ (ମେକାନିକାଲ୍‍), ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୪, ତା୪.୧.୨୦୧୯ ଆଧାରରେ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ୍‍ ମ୍ୟାନେଜର(ଲିଗାଲ୍‍), ଇ-୫ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୫, ତା୩୦.୧.୨୦୧୯ ଆଧାରରେ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ୍‍ ମ୍ୟାନେଜର୍‍(ଜିଓଲୋଜି), ଇ-୫ ଗ୍ରେଡ୍‍ ଏବଂ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର୍‍ (ଫାଇନାନ୍ସ), ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍‍ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସି.ଏସ୍‍.ଆର୍‍ କନ୍‍ସୁଲଟାଣ୍ଟ୍‍ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । . || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ଆଧାରରେ ମ୍ୟାନେଜର୍‍ (ଫାଇନାନ୍ସ) ପଦବୀ, ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ୨୫, ତା୩୦.୧.୨୦୧୯ ଆଧାରରେ ମ୍ୟାନେଜର୍‍ (ପର୍ଶୋନାଲ) ପଦବୀ, ଇ-୩ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ । || || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୪, ତା୦୪.୦୧.୨୦୧୯ ଆଧାରରେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର୍‍ (ପର୍ଶୋନାଲ) ପଦବୀ, ଇ-୪ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ଆଧାରରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର୍‍ (ସିଭିଲ୍‍) ପଦବୀ, ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ଆଧାରରେ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ୍‍ ମ୍ୟାନେଜର୍‍ (ଜିଓଲୋଜି) ପଦବୀ, ଇ-୫ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜ୍ଞାପନ ଆଧାରରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର୍‍ (ଫାଇନାନ୍ସ) ପଦବୀ, ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ସିକ୍ୟୁରିଟି) ନିଯୁକ୍ତି/ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍‍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍‍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ପର୍ଶୋନାଲ୍‍), ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ମାଇନିଂ) ଓ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ମାଇନିଂ) ପଦବୀ ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ତାଲିକା । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବନ୍ଧକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓ.ଏମ୍‍.ସି., ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ୍‍ ଅଫିସର୍‍-୩, ଇ-୨ ଗ୍ରେଡ୍‍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ । || ଓଏମଇସି ଲିମିଟେଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଇ-୭ ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜେର (ପର୍ଶନଲ) ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବଛା ଯାଇ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଂକର ନାମ || ନୋଟିସ୍ ଫୋରମ୍ୟାନ(ମାଇନିଂ) || ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜେର(ପର୍ଶନଲ) ଓ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜେର(ପର୍ଶନଲ) ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି || ଫୋରମ୍ୟାନ(ମାଇନିଂ) /ମାଇନିଂ ମେଟ୍ / ଜୁନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହାୟକ / ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର (ସିଭିଲ) ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବଛା ଯାଇ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ || ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜେର(ପର୍ଶନଲ) ଓ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜେର (ପର୍ଶନଲ) ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବଛା ଯାଇ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଓଏମ୍‍ସିକୁ ସ୍ୱାଗତ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଖଣି ନିଗମ (ଓଏମ୍‍ସି) ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିପୁଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସଦ୍‍ବ୍ୟବହାର ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ୧୯୬୧ ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନକୁ ଆସିଥିଲା ।

ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ୍ରୋମାଇଟ୍‍, ଲୁହାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଯାହାକି ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଯଥା ଇସ୍ପାତ, ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍‍, ପିଗ୍‍ ଆଇରନ୍‍, ଫେରୋ-ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଫେରୋ କ୍ରୋମ୍‍ ଆଦି ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ।

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆମ ଖଣି ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
 
 
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ

କର୍ପୋରେଟ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ (ସିଏସ୍‍ଆର) ଅନୁଯାୟୀ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵରିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ଓଏମ୍‍ସିର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଇଲାକାର ଉନ୍ନୟନ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁଡିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ପରିବେଶ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାର

 

ବିକ୍ରି

ଉତ୍ପାଦନ

ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ